Metpol - akcesoria do suchej zabudowy
Metpol - profile do zabudowy
Metpol - profile do zabudowy

Штукатурка


Какие применять штукатурные уголки?

Tynk  jest warstwą z zaprawy , gipsu lub innej okładziny  pokrywająca powierzchnie ścian,  wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zadaniem tynku  jest zabezpieczenie powierzchni tynkowanej przed działaniem różnych czynników, zarówno  atmosferycznych (w przypadku tynków zewnętrznych), jak i  ochrona przed wilgocią oraz ogniem ( w przypadku np. konstrukcji drewnianych). Jednakże najważniejszym zadaniem jest nadanie elementom budynku  estetycznego wyglądu. 
Na polskim rynku obecnie dominują tynki gipsowe ze względu na bardzo dobrą izolacyjność termiczną, paroprzepuszczalność oraz szybkość nakładania. Tynki  gipsowe są bardzo gładkie, przez co nie wymagają  dodatkowego szpachlowania. 
Zarówno tynki gipsowe, cementowo – wapienne, jak i  tynki suche ( wykonane z płyty gk) stanowią świetną bazę  do położenia okładzin ozdobnych ( płytek, tapet) lub pomalowania . Tynki surowe mogą też występować jako ostatnia warstwa  wykończeniowa .
Masa tynkarska, grunt podtynkowy i ładny kolor to nie wszystkie elementy, by rozpocząć tynkowanie. Bardzo ważnym elementem w trakcie tynkowania jest zabezpieczenie naroży ścian odpowiednimi  narożnikami. Natomiast dla uzyskania równej grubości tynku  na całej powierzchni ściany – zastosowanie listwy podtynkowej. Te elementy znajdziecie Państwo w naszej ofercie.

Штукатурка является пластом из гипса или других обкладок покрывающем поверхность стен внутри и снаружи зданий. Задачей штукатурки является обеспечение поверхности перед влиянием разных факторов, как атмосферных (наружная штукатурка), так и другх таких как обеспечение перед влагой и огнём (деревянные конструкции). Так или иначе самой важной задачей является придание зданиям эстетичного внешного вида.

 

На польском рынке сегодня доминирует гипсовая штукатурка из-за хорошей термической изоляции, паропроницаемости и быстроты строительных работ. Гипсовая штукатурка очень гладкая благодаря чему не требует дополнительной шпатлёвки.

 

Как цементная и гипсовая штукатурка, так и сухая (из гипсокартона) явлаются хорошей основой для декоративных обкладок (плитки, обои) или окрашивания. "Сыровую" штукатурку можем также считать  последним  этапом отделки.

 

Очень важным моментом во время штукатурных работ является обеспечение углов стен соответствующими уголками. Для получения ровного уровня штукатурки на всей поверхности стены - использование подштукатурного маяка.